obrazek
obrazek
obrazek

NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH
Warszawa TORWAR
Łazienkowska 6a

Warszawa TORWAR
pn 13-14 wt 16.30-17.30
śr 17.25-18.25 czw 12.30-14.00
pt 13-14

Warszawa TORWAR
sobota 10.45-11.45 i 11.45-12.45
niedziela 8.45-9.45 i 9.45-10.45

zajęcia Warszawa kontakt
502 648 237 warszawa@walley.pl

OBOZY 2018 - lato
01-22.07 Cieszyn
19-26.08 Toruń

OBOZY 2018 - zima
21-28.01 Dębica
28.01-04.02 Krynica
10-17.02 Dębica

 pl  en


Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego Walley
telefon: +48 515 184 555
+48 518 964 605
Warszawa: +48 502 648 237
Kraków/Skawina: +48 606 355 300
Łódź: +48 501 270 702
e-mail: walley@walley.pl

Ucz się z nami jeździć na łyżwach

  • łyżwy
  • obozy
  • dobra zabawa

Regulamin zawodów dla amatorów - Walley Cup Warszawa - aktualny


Regulamin – Walley Cup Warszawa – aktualny

W zawodach mogą wziąć udział amatorzy, czyli osoby, które nie uprawiały łyżwiarstwa figurowego wyczynowo (nie były sklasyfikowane i nie brały udziału w rywalizacji w ramach łyżwiarstwa wyczynowego, nie posiadały testu łyżwiarstwa wyczynowego – powyżej drugiego testu w konkurencjach indywidualnych).
W przypadku chęci zgłoszenia do zawodów, przy jednoczesnym niespełnieniu wymogów regulaminowych – na przykład z powodu zaistnienia startów w gronie wyczynowym, prosimy opisać swój przypadek. Zapoznamy się z nim i podejmiemy decyzję o ewentualnym dopuszczeniu do startu w gronie amatorów.

# KATEGORIE
- kategoria amatorów młodzieżowa A (wiek do 10 lat – urodzeni po 08.01.2006 – nie ukończone 11 lat do 08.01.2017)
- kategoria amatorów młodzieżowa B (wiek 11-14 lat – urodzeni przed 08.01.2006 i po 08.01.2002 – nie ukończone 15 lat do 08.01.2017)
- kategoria amatorów A (wiek 15-24 lata – urodzeni przed 08.01.2002 i po 08.01.1992 – nie ukończone 25 lat do 08.01.2017)
- kategoria amatorów B (wiek 25 lat i powyżej – urodzeni przed 08.01.1992)
- kategoria programu interpretacyjnego amatorów A (wiek do 24 lat – urodzeni po 08.01.1992 – nie ukończone 25 lat do 08.01.2017)
- kategoria programu interpretacyjnego amatorów B (wiek 25 lat i powyżej – urodzeni przed 08.01.1992)


W konkurencjach par sportowych i tanecznych do określonej kategorii kwalifikuje wiek starszego z partnerów.
W konkurencji Show Duo nie ma podziału na kategorie wiekowe.

# KONKURENCJE
A - konkurencje solowe – amatorów młodzieżowa A i B oraz amatorów A i B
a – klasa brązowa
– program dowolny, muzyka z wokalem lub bez, czas trwania programu do 1’50” (ale może być krótszy)
*Mnożnik dla punktów uzyskanych we wszystkich komponentach wynosi 1,6.
*Liczone będą tylko cechy do poziomu 1 włącznie. Cechy powyżej poziomu 1 nie będą miały wpływu jeśli chodzi o wymagania i będą ignorowane przez panel techniczny.

Wymagane elementy:
- maksymalnie cztery (4) elementy skokowe
- tylko skoki pojedyncze (bez Aksla), w tym maksymalnie 2 kombinacje lub sekwencje skoków (maksymalnie jedna kombinacja skoków, składająca się z 3 skoków, druga kombinacja skoków może składać się z 2 skoków),
- w kombinacji może być ten sam pojedynczy skok lub inny,
- sekwencja skoków może się składać z kilku skoków, które mogą być połączone skokami „nie z listy”, jak np. przeskok bokiem na czubkach, następując jeden po drugim, z zachowaniem rytmu sekwencji. Nie może być między nimi kroków, obrotów, przekładanek lub innych odbić. W sekwencji tylko dwa (2) skoki (z najwyższą wartością) będą liczone w ocenie technicznej.
- każdy skok może być wykonany maksymalnie dwa (2) razy,
- należy pamiętać, że Euler (Rittberger lądowany na krawędzi tyłem wewnątrz) w kombinacji skoków lub sekwencji skoków, wraz z innym skokiem, będzie traktowany przez panel techniczny jako Rittberger,
- maksymalnie dwa (2) piruety różnego rodzaju, z których jeden (1) musi być piruetem w jednej pozycji (1), bez zmiany nogi. Nie są dozwolone skoki do piruetów.
-
minimalna liczba obrotów: trzy (3) w piruecie w jednej pozycji, bez zmiany nogi; cztery (4) w kombinacji piruetów bez zmiany nogi, sześć (3+3) w kombinacji piruetów ze zmianą nogi lub w piruecie, w jednej pozycji, ze zmianą nogi,
- wymagane jest minimum dwa (2) obroty w każdej z pozycji, aby była ona zaliczona,
- kombinacje piruetów muszą zawierać co najmniej dwie (2) różne pozycje bazowe, z dwoma (2) obrotami w każdej z tych pozycji. Aby otrzymać pełną wartość na każdy poziom, kombinacja piruetów musi zawierać wszystkie trzy (3) pozycje bazowe,
- maksymalnie jedna (1) sekwencja choreograficzna
-
składająca się z różnego rodzaju ruchów łyżwiarskich, takich jak kroki, obroty, spirale, wypady Iny Bauer, monda, „spirale węgierskie tyłem w niskiej pozycji, skoki nie będące na liście skoków; rysunek sekwencji powinien pokryć co najmniej połowę (1/2) powierzchni tafli lodowej,
- rysunek sekwencji nie jest określony,
- sekwencja choreograficzna ma ustalony poziom – na poziomie bazowym i jest oceniana tylko przez sędziów oceny, poprzez jakość wykonania (GOE).

b – klasa srebrna – program dowolny, muzyka z wokalem lub bez, czas trwania programu do 2’10” (ale może być krótszy)
*Mnożnik dla punktów uzyskanych we wszystkich komponentach wynosi 1,6.
*Liczone będą tylko cechy do poziomu 2 włącznie (dla piruetów i sekwencji kroków). Cechy powyżej poziomu 2 nie będą miały wpływu jeśli chodzi o wymagania i będą ignorowane przez panel techniczny.

Wymagane elementy:
- maksymalnie 5 elementów skokowych – skoki pojedyncze, wraz z Akslem, w tym maksymalnie 2 kombinacje lub sekwencje skoków (maksymalnie jedna kombinacja skoków, składająca się z 3 skoków, druga kombinacja skoków może składać się z 2 skoków),
- w kombinacji może być ten sam pojedynczy skok lub inny,
- sekwencja skoków może się składać z kilku skoków, które mogą być połączone skokami „nie z listy”, jak np. przeskok bokiem na czubkach, następując jeden po drugim, z zachowaniem rytmu sekwencji. Nie może być między nimi kroków, obrotów, przekładanek lub innych odbić. W sekwencji tylko dwa (2) skoki (z najwyższą wartością) będą liczone w ocenie technicznej.,
- każdy skok może być wykonany maksymalnie dwa (2) razy,
- należy pamiętać, że Euler (Rittberger lądowany na krawędzi tyłem wewnątrz) w kombinacji skoków lub sekwencji skoków, wraz z innym skokiem, będzie traktowany przez panel techniczny jako Rittberger,
- skoki „nie z listy” mogą być zawarte w układzie programu jako elementy łączące,
- maksymalnie trzy (3) piruety różnego rodzaju, z których jeden (1) musi być kombinacją piruetów.
-
minimalna liczba obrotów: trzy (3) w skoku do piruetu bez zmiany nogi po lądowaniu, trzy (3) w piruecie w jednej pozycji, bez zmiany nogi; cztery (4) w kombinacji piruetów bez zmiany nogi, osiem (4+4) w kombinacji piruetów ze zmianą nogi lub w piruecie, w jednej pozycji, ze zmianą nogi,
- wymagane jest minimum dwa (2) obroty w każdej z pozycji, aby była ona zaliczona,
- kombinacje piruetów muszą zawierać co najmniej dwie (2) różne pozycje bazowe, z dwoma (2) obrotami w każdej z tych pozycji. Aby otrzymać pełną wartość na każdy poziom, kombinacja piruetów musi zawierać wszystkie trzy (3) pozycje bazowe,
- maksymalnie jedna (1) sekwencja kroków, rysunek sekwencji powinien pokryć co najmniej połowę (1/2) powierzchni tafli lodowej,
- rysunek sekwencji nie jest określony,
- tylko pierwsza próba wykonania sekwencji kroków będzie miała wpływ na wartość oceny technicznej

c – klasa złota – program dowolny, muzyka z wokalem lub bez, czas trwania programu do 2’50” (ale może być krótszy)
*Mnożnik dla punktów uzyskanych we wszystkich komponentach wynosi 1,6.
*Liczone będą tylko cechy do poziomu 3 włącznie (dla piruetów i sekwencji kroków). Cechy powyżej poziomu 3 nie będą miały wpływu jeśli chodzi o wymagania i będą ignorowane przez panel techniczny.

Wymagane elementy:
- maksymalnie 6 elementów skokowych – skoki pojedyncze, wraz z Akslem i skoki podwójne (bez Aksla), w tym maksymalnie trzy (3) kombinacje lub sekwencje skoków (maksymalnie jedna kombinacja skoków, składająca się z 3 skoków, dwie (2) kombinacje skoków mogą składać się z 2 skoków),
- w kombinacji może być ten sam lub inny pojedynczy lub podwójny skok,
- sekwencja skoków może się składać z kilku pojedynczych lub podwójnych skoków, które mogą być połączone skokami „nie z listy”, jak np. przeskok bokiem na czubkach, następując jeden po drugim, z zachowaniem rytmu sekwencji. Nie może być między nimi kroków, obrotów, przekładanek lub innych odbić. W sekwencji tylko dwa (2) skoki (z najwyższą wartością) będą liczone w ocenie technicznej.
- każdy skok może być wykonany maksymalnie dwa (2) razy,
- należy pamiętać, że Euler (Rittberger lądowany na krawędzi tyłem wewnątrz) w kombinacji skoków lub sekwencji skoków, wraz z innym skokiem, będzie traktowany przez panel techniczny jako Rittberger,
- skoki „nie z listy” mogą być zawarte w układzie programu jako elementy łączące,
- maksymalnie trzy (3) piruety różnego rodzaju, z których jeden (1) musi być kombinacją piruetów ze zmianą nogi, a jeden (1) skokiem do piruetu.
-
minimalna liczba obrotów: cztery (4) w skoku do piruetu bez zmiany nogi po lądowaniu, cztery (4) w piruecie w jednej pozycji, bez zmiany nogi; cztery (4) w kombinacji piruetów bez zmiany nogi, osiem (4+4) w kombinacji piruetów ze zmianą nogi lub w piruecie, w jednej pozycji, ze zmianą nogi,
- wymagane jest minimum dwa (2) obroty w każdej z pozycji, aby była ona zaliczona,
- kombinacje piruetów muszą zawierać co najmniej dwie (2) różne pozycje bazowe, z dwoma (2) obrotami w każdej z tych pozycji. Aby otrzymać pełną wartość na każdy poziom, kombinacja piruetów musi zawierać wszystkie trzy (3) pozycje bazowe,
- maksymalnie jedna (1) sekwencja kroków, rysunek sekwencji powinien w pełni pokryć powierzchnię tafli lodowej,
- rysunek sekwencji nie jest określony,
- tylko pierwsza próba wykonania sekwencji kroków będzie miała wpływ na wartość oceny technicznej

B – konkurencje solowe – program interpretacyjny amatorów A i B – muzyka z wokalem lub bez, czas trwania programu do 1’40” (ale może być krótszy)
*Nie ma odjęć za upadki w programie interpretacyjnym.
*Mnożnik dla punktów uzyskanych we wszystkich komponentach wynosi 1,0.
Konkurencja sędziowana jest tylko przez sędziów oceny, na bazie oceny za komponenty (umiejętności łyżwiarskie, połączenia elementów, wykonanie, choreografia/ kompozycja, interpretacja).

Wymagania:
Program polega na zinterpretowaniu wybranego przez siebie tematu muzycznego, na bazie aktualnie posiadanych umiejętności łyżwiarskich i ma być układem opartym na krokach, ich sekwencjach, spiralach, wypadach oraz dozwolonych skokach i piruetach. Skoki i piruety należy traktować jako elementy służące konstrukcji programu, podporządkowane jego charakterowi i pomagające w interpretacji.
Wszelkie pozy na kolanach, kroki na czubkach, etc. powinny być jedynie używane w celu podkreślenia rytmu i niuansów wybranego utworu muzycznego. Zatrzymania nie powinny być dłuższe niż 5 sekund. Przekroczenie zarówno minimalnej, jak i maksymalnej liczby wymienionych poniżej elementów powoduje odjęcie 1 punktu za każde opuszczenie lub przekroczenie. Rekwizyty nie powinny być stosowane. Za takie uważa się rzeczy pozostawiane na lodzie, bandzie, na stolikach sędziowskich, rzucane na trybuny. Kapelusz, o ile nie jest w zamierzony sposób zdejmowany i pozostawiany w trakcie występu, nie jest rekwizytem.

Strój powinien korespondować z wybranym tematem muzycznym, powinien być gustowny, odpowiedni do sportowej rywalizacji i bezpieczny.
Skoki typu salto, klęczenie na dwóch kolanach, leżenie na lodzie – uznawane są za elementy niedozwolone i każdorazowe ich wykonanie powoduje odjęcia 1 punktu.

Wymagania dotyczące elementów:
- elementy skokowe – minimum 1, maksymalnie 2 skoki pojedyncze (bez Aksla, skoków podwójnych i potrójnych, bez kombinacji skoków),
- piruety – minimum 1, maksymalnie 2.

C – konkurencja par sportowych – amatorów A i B
a – kategoria A i B
– muzyka z wokalem lub bez, czas trwania programu do 2’30” (ale może być krótszy)
*Mnożnik dla punktów uzyskanych we wszystkich komponentach wynosi 1,6.
* Liczone będą tylko cechy do poziomu 1 włącznie. Cechy powyżej poziomu 1 nie będą miały wpływu jeśli chodzi  wymagania i będą ignorowane przez panel techniczny.

Wymagane elementy:
- maksymalnie 1 podnoszenie – z grupy 1 (1Li) lub z grupy 2 (2Li), z minimum ½ obrotu partnera (zmiany pozycji partnerki, podnoszenia jednoręczne i bez chwytu partnerki, kombinacje podnoszeń – są niedozwolone; podnoszenia na wyprostowanych rękach, podnoszenia twistowe – są niedozwolone),
- maksymalnie 1 pojedynczy skok wyrzucany (podwójne, typu Axel, i potrójne skoki wyrzucane są niedozwolone),
- maksymalnie 1 pojedynczy skok wykonywany oddzielnie (skoki podwójne, typu Axel, i potrójne są niedozwolone),
- maksymalnie 1 kombinacja skoków, składająca się z maksymalnie 2 skoków lub 1 sekwencja skoków składająca się z kilku skoków. W sekwencji tylko dwa (2) skoki (z najwyższą wartością) będą liczone w ocenie technicznej.
- maksymalnie 1 piruet w wykonywany w duecie – z minimum 4 obrotami (kombinacja piruetów jest niedozwolona); wymagane jest minimum dwa (2) obroty w każdej z pozycji, aby była ona zaliczona,
- maksymalnie 1 figura cyrklowa (pozycja dowolna); z minimum ½ obrotu partnera w pozycji cyrkla,
- maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna, składająca się ze spiral, kroków, wypadów, monda, skoków nie będących na liście skoków; rysunek sekwencji powinien pokryć co najmniej połowę (1/2) powierzchni tafli lodowej; sekwencja choreograficzna ma ustalony poziom – na poziomie bazowym i jest oceniana tylko przez sędziów oceny, poprzez jakość wykonania (GOE).

D – konkurencja par tanecznych – amatorów A i B
a – kategoria A i B
– taniec dowolny, muzyka z wokalem lub bez i w trakcie tańca musi mieć co najmniej jedną zmianę rytmu i charakteru, czas trwania tańca do 2’40” (ale może być krótszy)
*Mnożnik dla punktów uzyskanych we wszystkich komponentach wynosi 1,2.

Wymagane elementy:
- maksymalnie 1 krótkie podnoszenie taneczne (do 7 sekund),
- maksymalnie 1 sekwencja kroków w pozycjach tanecznych po obrysie koła – styl A (charakterystyka poziomu trudności),
- maksymalnie 1 seria twizzli synchronicznych – z maksymalnie 3 krokami pomiędzy,
- maksymalnie 1 piruet taneczny lub kombinacja piruetów tanecznych.

E – konkurencja Show Duo
bez podziału na kategorie wiekowe
– muzyka z wokalem lub bez, czas trwania programu do 2’50” (ale może być krótszy)
*Nie ma odjąć za upadki w programie Show Duo.
*Mnożniki dla punktów uzyskanych w poszczególnych komponentach są następujące: umiejętności łyżwiarskie – 1, połączenia elementów – 1, wykonanie – 2, choreografia/ kompozycja – 2, interpretacja/zgodność z muzyką – 2.

Konkurencja sędziowana jest tylko przez sędziów oceny, na bazie oceny za komponenty (umiejętności łyżwiarskie, połączenia elementów, wykonanie, choreografia/ kompozycja, interpretacja/zgodność z muzyką).

Wymagania:
Program polega na zinterpretowaniu wybranego przez siebie tematu muzycznego, w kreatywny, indywidualny sposób – w duecie.
W programie Show Duo dozwolone są stroje, make up, akcesoria i – również – rekwizyty. Wszystko to, w celu podkreślenia charakteru prezentowanego programu. Nie powinny być jednak celem samym w sobie. Skoki, kroki, spirale i piruety są dozwolone – bez ograniczeń.